Simone Telecchi, Natalia Mikeliunas Nude in Simone (2013)