Lyubov Aksyonova, Ekaterina Sokolova Nude in Glubzhe! (2020)