Anna Przybylska, Ewa Kasprzyk, Katarzyna Paskuda, Aleksandra Kisio Nude in Kariera Nikosia Dyzmy (2002)